Geheel volgens plan bezweken op 26 augustus, 27 augustus en 8 september drie proefdijken op de IJkdijk-proeftuin in Bad Nieuweschans (Groningen). Een eerste analyse van de resultaten maakt duidelijk dat de sensorsystemen ruim van te voren de dijkdoorbraken aankondigen.

All-In-One

Tijdens de All-In-One Sensor Validatie Test werd de afgelopen weken de voorspellende waarde van de meetsystemen onderzocht. Eerder voerde Stichting IJkdijk al diverse experimenten uit waarbij een dijk het begaf als gevolg van één specifiek faalmechanisme. In het All-In-One experiment traden verschillende mechanismen tegelijk op. Vooraf was dus niet bekend hoe, wanneer en waar een dijk het zou begeven.

Sensoren en meetapparatuur

De uitgevoerde experimenten draaiden om het gebruik van zeer geavanceerde sensortechnologie en meet- en analysesystemen. Verschillende bedrijven werkten mee om de dijkdoorbraak te voorspellen en dit zichtbaar te maken in dashboards op beeldschermen. In en rond de proefdijken is een groot aantal sensoren en meetapparatuur aangebracht om dit te kunnen doen.

De doorbraken van de drie proefdijken hebben waardevolle resultaten opgeleverd. De komende maanden wordt door een onafhankelijke commissie beoordeeld hoe de meetsystemen hebben gefunctioneerd. Bekeken wordt hoe betrouwbaar en waardevol ze zijn in het voorspellen van de sterkte van de dijk, onder normale en extreme omstandigheden.

Toepassing

De kennis die is opgedaan tijdens de experimenten op de IJkdijk-locatie wordt al toegepast in ‘echte’ dijken. Eind september worden meetsystemen toegepast op dijken van Waterschap Noorderzijlvest: LiveDijk XL. Ook in de provincie Utrecht wordt vanaf september sensortechnologie toegepast in twee dijken.

Beter beheer, lagere kosten

De monitoringsystemen helpen ons niet alleen om droge voeten te houden, maar leveren ook nog eens besparingen op in de hele beheerketen: meer meten en dus beter weten kan in de toekomst aanzienlijk kosten besparen en levert waterbouwend Nederland een zeer goed exportproduct op. De systemen kunnen geleverd worden aan waterkeringbeheerders over de hele wereld.

Financiering

Het IJkdijk ontwikkelprogramma wordt gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STOWA, het Nederlands bedrijfsleven, Nederlandse waterschappen en Flood Control 2015.

Partijen
Stichting IJkdijk is opgericht door Deltares, N.V. NOM, STOWA, Sensor Universe en TNO.

Luchtfoto's gemaakt door Koos Boertjens.

 

luchtfoto proefweek 1 klein

luchtfoto doorbraak klein

AddThis Social Bookmark Button